Strukturovaný životopis

2019 De Monstris Marinis natočeno Kuhnovým smíšeným sborem (vydáno na CD spolu se skladbami Miloše O. Štědroně a Jakuba Dvořáčka).

2019 Kuře melancholik natočeno Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Marka Šedivého.

2018 Skladba Narcissus natočena Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Účast na mezinárodním skladatelském sympoziu v Bratislavě. Premiéra Osamělých objektů na brněnské JAMU v podání MoEns.

2018 Přijat do doktorského studia oboru skladba na Hudební akademii múzických umění v Praze.

2018 Světová premiéra skladby Stíny zapomenutých předků pro šakuhači a šamisen ve spolupráci s Akihito Obamou a Hidejiro Honjo v divadle Archa na International Shakuhachi Festival Prague.

2018 Uvedení věty Na cestě z týmové kantáty Český poutník na jubilejním 60. ročníku Smetanovy Litomyšle ve spolupráci s Vojtěchem Stříteským, Českou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem, dětským sborem Jitro, Adamem Plachetkou, Janem Šťastným a Tomášem Netopilem.

2018 Premiéra skladby Narcissus pro violoncello a symfonický orchestr s Tomášem Jamníkem a SOČR pod taktovkou Marka Šedivého ve Dvořákově síni Rudolfina.

2017 Státní závěrečná zkouška z klasické skladby na Hudební akademii múzických umění v Praze. Za absolventskou kompozici Narcissus a odborný text Organicita jako estetická koncepce v současné hudbě udělen titul MgA.

2017 Členem správní rady hudebního odboru Umělecké besedy

2017 Cena OSA v kategorii nejúspěšnější mladý skladatel klasické hudby pro rok 2016

2017 Stipendista Bayreuther Festspiele 2017. Přednáška a prezentace při příležitosti 25. výročí založení spolku Richarda Wagnera Brno.

2016 Účast Ensemble Terrible na festivalu Contempuls 8 a světová premiéra Zlomených květin. Světová premiéra Organické studie č.1 pro solo klavír v podání Andrei Vavrušové na festivalu Archaion Kallos. Koncert Světlo porozumění ve Španělské synagoze ve spolupráci s Peterem Gyorim, Chuheiem Iwasakim, orchestrem Pražské konzervatoře, Petrem Nouzovským, Robertem Fischmannem, Monikou Sommerovou, Alžbětou Vomáčkovou ad.

2016 Skladatelský portrét na Hudebním fóru speciál v režii Wandy Dobrovské a Pavla Trojana jr. Hostem v Ranní mozaice Českého rozhlasu s Martinem Luhanem.

2016 Pedagogem hudební teorie na Pražské konzervatoři.

2016 Účast na kompozičních kurzech v Kroměříži a Trstěnicích (Dan Yuhas).

2015 Půlroční studijní stáž skladby na Royal College of Music v Londýně pod vedením Daie Fujikury.

2015 Úspěšná obhajoba bakalářského titulu v oboru skladba na Hamu. Diplomové práce: Specifika kompozičního myšlení v současné estonské hudbě a Strom života (houslový koncert).

2015 Rezidenční pobyt orchestru Berg na Krzysztof Penderecki European Centre for Music za účelem vytvoření autorské hudby pro němý film Ralpha Steinera H2O.

2015 Účast na kompozičním sympoziu Lisztovy hudební akademie v Budapešti, přednáška o “organické hudbě” a světová premiéra kontrabasového kvartetu Head Ood.

2014 První cena ve skladatelské soutěži České filharmonie za symfonickou partituru Kuře melancholik.

2014 Měsíční  výzkum současné estonské hudby v Tallinnu. Série interview s osobnostmi jako jsou Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Toivo Tulev, Tõnu Kõrvits, Malle Maltis, Mart Siimer a Tamo Sumera.

2014 Ve spolupráci s Peterem Gyorim realizace koncertu Světlo porozumění 2014 ve Španělské synagoze. Spolupráce s Ivou Bittovou, Lenkou Lichtenberg, Vertigo, Clarinet Factory, The Brownies, Ridinou Ahmadovou, Tara Fuki, chrámovým sborem sv. Ducha, řízeným Karlem Loulou a orchestrem Pražské konzervatoře, řízeným Chuheiem Iwasakim.

2014 Multimediální výstava Zóna v Galerii AMU ve spolupráci s Eliškou Cílkovou –  vítězný projekt výběrového řízení Akademie múzických umění.

2014 Čestné uznání v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2014 za kompozici Šepoty a výkřiky.

2014 Skladatelská konzultace s Garym Carpenterem z Royal Academy of Music in London.

2014 Výstava Sounds of Chernobyl Zone v Bratislavě v galerii F7, autorský koncert v Zichyho paláci (Na křídlech vážkyŠepoty a výkřiky).

2014 Série přednášek o estonské artificiální hudbě na Pražské konzervatoři a HAMU (Studio N, teoretické semináře), rozhlasový pořad (Kardiostimulátor, Trendy) a skladatelský portrét Veljo Tormise (HIS Voice).

2013 První veřejné uvedení projektu Sounds of Chernobyl Zone 7. 10. v Praze.

2013 Mistrovské kompoziční kurzy Postfest v Kroměříži.

2013 Třetí cena v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2013 za kompozici Na křídlech vážky.

2013 Premiéra symfonického baletu Alenka v říši divů, 28. 3. Dvořákova síň, Symfonický orchestr Českého Rozhlasu, dir. Pavel Trojan jr.

2013 Půlroční studijní stáž na Estonian Academy of Music and Theatre, obor “Composition” a “Orchestration” ve třídě Tõnu Kõrvitse.

2012 Pro studio Fontana zkomponováno, natočeno a zrežírováno žánrové album On the Trail.

2012 Premiéra Amazonie, inscenované v divadle J. K. Tyla v Plzni. Režie Adam Rut.

2012 Koordinátor filmového festivalu Movieng Music 2012.

2012 Mistrovské kompoziční kurzy Postfest v Kroměříži, lektoři: Ondřej Štochl, Pavel Zemek Novák, Peter Graham, Jakob Ullmann, Albert Breier, Massimiliano Messieri.

2012- Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze, obor Skladba ve třídě doc. Hanuše Bartoně. Ukončené bakalářské vzdělání

2011 Stipendium Českého hudebního fondu.

2011 Pro studio Fontana zkomponováno, natočeno a režírováno žánrové album Tree of Desire.

2011 Hudební spolupráce na představení Černá komedie v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Režie Adam Rut.

2011 Premiéra dramatu Slaměná židle v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Nominace ceny Thálie za hlavní herecký výkon, režie Adam Rut.

2011 Divadelní přestavení Peer Gynt úspěšně uvedeno na moskevském festivalu Tvoj Šanc.

2010 Kantáta Pět sefardských písní premiérována na festivalu Žižkovský nekonvenční podzim 2010 pod taktovkou Marka Šedivého.

2010 Premiéra divadelního představení Peer Gynt v divadle DISK, DAMU, režie Adam Rut.

2010 Účast na mezinárodním festivalu Soozvuk 2010 pro mladé skladatele v Bratislavě. Leviathan – studie pro sólo kontrabas je zvolena jako finální skladba závěrečného koncertu. Konzultace se skladatelem Mathiasem Steinhauerem.

2010 Mistrovské kompoziční kurzy v Trstěnicích, lektoři: Martin Smolka, Ivo Medek, Tomáš Ondrůšek, Martijn Padding, Jeff Beer, Mathias Kaul.

2009 Uskutečnění projektu Konzerva goes Contemporary Music v Muzeu české hudby.

2008 – 2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (studium zakončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou, titul Bc., bakalářská práce: Titus: Dualita filmotvorných prostředků versus estetika polystylovosti. Práce byla navržena na výroční cenu FAV).

2006 – 2012 Pražská konzervatoř, obor Skladba ve třídě MgA. Otomara Kvěcha (studium zakončeno absolutoriem, titul DiS., absolventská práce: John Adams – Komorní symfonie, absolventská kompozice: Alenka v říši divů: balet o třinácti obrazech).

1998 – 2001 členem chlapeckého koncertního sboru Pueri Gaudentes.

 

Vzdělání:

2015 Půlroční studijní stáž skladby na Royal College of Music v Londýně ve třídě Daie Fujikury.

2013 Půlroční studijní stáž skladby  na Estonian Academy of Music and Theatre ve třídě Tõnu Kõrvitse.

2012- 2017 Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze, obor Skladba ve třídě doc. Hanuše Bartoně. Titul MgA.

2006 – 2012 Pražská konzervatoř, obor Skladba ve třídě MgA. Otomara Kvěcha. Titul DiS.

2008 – 2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Titul Bc.

2002 – 2006 Gymnázium Evropská, Praha 6, zaměření na dějiny a teorii hudby.

 

Ocenění:

2017 Cena OSA v kategorii nejúspěšnější mladý skladatel klasické hudby pro rok 2016

2014 První cena ve skladatelské soutěži České filharmonie za symfonickou partituru Kuře melancholik.

2014 Čestné uznání v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2014 za kompozici Šepoty a výkřiky.

2014 Multimediální výstava Zóna v Galerii AMU ve spolupráci s Eliškou Cílkovou –  vítězný projekt výběrového řízení Akademie múzických umění.

2013 Třetí cena v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2013 za kompozici Na křídlech vážky.

2010 Kompozice Leviathan zvolena jako finální skladba závěrečného koncertu na Mezinárodním festivalu Soozvuk 2010 pro mladé skladatele v Bratislavě .

 

Publikační činnost:

2014 HIS Voice, č.2. Veljo Tormis – ten, který je v bouři (portrét skladatele)