14
Únor

Přednášky o současné britské artificiální hudbě na HAMU a Pražské konzervatoři / Lectures on Contemporary British Art Music at HAMU and Prague Conservatory

22 . 2. 17:00, třída 78, Pražská konzervatoř – přednáška je neveřejná 24. 2. 17:00, veřejná přednáška v Lichtenštejnském paláci HAMU, druhé patro, třída 2020 v rámci Studia N. Poslech těchto autorů: H. Birtwistle, P. Maxwell-Davies, C. Matthews, S. Bainbridge, O. Knussen, L. Crane, J. Tavener, B. Ferneyhough, M. Finnissy, J. Harvey, G. Barry, G. […]

28
Květen

Expozice multikanálových EA kompozic v podzemním akusmoniu štoly Josef / An Exposition of multi-channel EA compositions at underground acousmonium of the mine Josef

Trailer: http://katedraskladby.hamu.cz/index.php/2-uncategorised/105-akusmoniumjosef KATEDRA SKLADBY HAMU & CENTRUM EXPERIMENTÁLNÍ GEOTECHNIKY FSv ČVUT V PRAZE Vás zvou na AKUSMONIUM PODZEMNÍ KATEDRÁLY JOSEF   || 3D || PROSTOR | KOMPOZICE | ZVUK | SVĚTELNÝ DESIGN ||   4. 6. 2015 18:00 Štola Josef Chotilsko - Smilovice 93, 263 01 Dobříš   HUDBA Jan Ryant Dřízal Michal Worek Alexandra Máchová Cihanská Bohuslav […]