Structured biography

english

1998 – 2001 členem chlapeckého koncertního sboru Pueri Gaudentes.

2002 – 2006 Gymnázium Evropská, Praha 6, zaměření na dějiny a teorii hudby.

2006 – 2012 Pražská konzervatoř, obor Skladba ve třídě MgA. Otomara Kvěcha (studium zakončeno absolutoriem, titul DiS., absolventská práce: John Adams – Komorní symfonie, absolventská kompozice: Alenka v říši divů: balet o třinácti obrazech).

2008 – 2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (studium zakončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou, titul Bc., bakalářská práce: Titus: Dualita filmotvorných prostředků versus estetika polystylovosti. Práce byla navržena na výroční cenu FAV).

2009 Uskutečnění projektu Konzerva goes Contemporary Music v Muzeu české hudby.

2010 Mistrovské kompoziční kurzy v Trstěnicích, lektoři: Martin Smolka, Ivo Medek, Tomáš Ondrůšek, Martijn Padding, Jeff Beer, Mathias Kaul.

2010 Účast na mezinárodním festivalu Soozvuk 2010 pro mladé skladatele v Bratislavě. Leviathan – studie pro sólo kontrabas je zvolena jako finální skladba závěrečného koncertu. Konzultace se skladatelem Mathiasem Steinhauerem.

2010 Premiéra divadelního představení Peer Gynt v divadle DISK, DAMU, režie Adam Rut.

2010 Kantáta Pět sefardských písní premiérována na festivalu Žižkovský nekonvenční podzim 2010 pod taktovkou Marka Šedivého.

2011 Divadelní přestavení Peer Gynt úspěšně uvedeno na moskevském festivalu Tvoj Šanc.

2011 Premiéra dramatu Slaměná židle v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Nominace ceny Thálie za hlavní herecký výkon, režie Adam Rut.

2011 Hudební spolupráce na představení Černá komedie v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Režie Adam Rut.

2011 Pro studio Fontana zkomponováno, natočeno a režírováno žánrové album Tree of Desire.

2011 Stipendium Českého hudebního fondu.

2012- Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze, obor Skladba ve třídě doc. Hanuše Bartoně.

2012 Mistrovské kompoziční kurzy Postfest v Kroměříži, lektoři: Ondřej Štochl, Pavel Zemek Novák, Peter Graham, Jakob Ullmann, Albert Breier, Massimiliano Messieri.

2012 Koordinátor filmového festivalu Movieng Music 2012.

2012 Premiéra Amazonie, inscenované v divadle J. K. Tyla v Plzni. Režie Adam Rut.

2012 Pro studio Fontana zkomponováno, natočeno a zrežírováno žánrové album On the Trail.

2013 Půlroční studijní stáž na Estonian Academy of Music and Theatre, obor “Composition” a “Orchestration” ve třídě Tõnu Kõrvitse.

2013 Premiéra symfonického baletu Alenka v říši divů, 28. 3. Dvořákova síň, Symfonický orchestr Českého Rozhlasu, dir. Pavel Trojan jr.

2013 Třetí cena v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2013 za kompozici Na křídlech vážky.

2013 Mistrovské kompoziční kurzy Postfest v Kroměříži.

2013 První veřejné uvedení projektu Sounds of Chernobyl Zone 7. 10. v Praze.

2014 Série přednášek o estonské artificiální hudbě na Pražské konzervatoři a HAMU (Studio N, teoretické semináře), rozhlasový pořad (Kardiostimulátor, Trendy) a skladatelský portrét Veljo Tormise (HIS Voice).

2014 Výstava Sounds of Chernobyl Zone v Bratislavě v galerii F7, autorský koncert v Zichyho paláci (Na křídlech vážky, Šepoty a výkřiky).

2014 Skladatelská konzultace s Garym Carpenterem z Royal Academy of Music in London.

2014 Čestné uznání v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2014 za kompozici Šepoty a výkřiky.

2014 Multimediální výstava Zóna v Galerii AMU ve spolupráci s Eliškou Cílkovou –  vítězný projekt výběrového řízení Akademie múzických umění.

2014 Ve spolupráci s Peterem Gyorim realizace koncertu Světlo porozumění 2014 ve Španělské synagoze. Spolupráce s Ivou Bittovou, Lenkou Lichtenberg, Vertigo, Clarinet Factory, The Brownies, Ridinou Ahmadovou, Tara Fuki a orchestrem Pražské konzervatoře, řízeným Chuheiem Iwasakim.

2014 Měsíční  výzkum současné estonské hudby v Tallinnu. Série interview s osobnostmi jako jsou Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Toivo Tulev, Tõnu Kõrvits, Malle Maltis, Mart Siimer a Tamo Sumera.